Facebook

Chvástat se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu chvástat se.

Význam: Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená jevit se nadřazeně a bezohledně nad ostatními, často kvůli zvýšení vlastního sebevědomí.

chlubit se

Chlubit se - prezentovat svoje úspěchy, schopnosti a výsledky; cítit se dobře a být hrdý na sebe.

holedbat se

Holedbat se znamená chovat se přehnaně sebejistě, přehnaně sebevědomě, mluvit o sobě s nadřazeností a neskromností.

vynášet se

Vynášet se znamená překonávat překážky a dosahovat cílů a úspěchů.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se nebo se pochvalně zmínit o svých úspěších, schopnostech nebo zásluhách.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

Podobná synonyma

chlubit se <čím>

Chlubit se znamená chválit se, prezentovat své úspěchy a zásluhy, aby ostatní byly ohromeni.

vychloubat se

Vychloubat se znamená upínat se k něčemu (nebo k někomu) a zažívat ze toho potěšení nebo úspěch.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

vynášet

Vynášet znamená prezentovat, prosazovat či podporovat nějaký názor, myšlenku či návrh.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená chlubit se čímsi, projevovat vysoký stupeň hrdosti a sebeuspokojení.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.