Facebook

Honosit se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu honosit se.

Význam: Honosit se znamená chlubit se; činit se bohatým, mít prestiž a uznání.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená chlubit se čímsi, projevovat vysoký stupeň hrdosti a sebeuspokojení.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako nářez, být arogantní a nadřazený k druhým.

chlubit se

Chlubit se znamená projevovat pyšnost, hrdost nebo se pochlubit svými úspěchy nebo akcemi.

stavět na odiv <co>

Exhibovat, ukazovat, prezentovat.

vynášet se

Vynášet se znamená dosáhnout velkého úspěchu, získat uznání nebo se rychle šířit.

blýskat se

Blýskat se znamená být úspěšný, užívat si slávy a přátelství. Znamená to zářit a být výjimečný ve všem, co děláte.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

Podobná synonyma

vynášet

Vynášet znamená požadovat, nebo prosit někoho o něco. Také to může znamenat odsoudit, nebo vyhlásit nějaký verdikt.

odiv

Odiv je ozdobné oblečení nebo doplňky, které se nosí pro účely sebevyjádření nebo zdůraznění osobního stylu.

stavět

Postavit, sestavit nebo vybudovat něco; vytvářet, stavět, konstruovat, vyrábět.

stavět se na odpor

Bránit se, obhajovat se, postavit se na odpor proti něčemu, odporovat nebo se postavit proti něčemu.

umění stavět

Umění stavět je schopnost konstruovat, vytvářet a vylepšovat struktury a budovy.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená projevit se nebo vystupovat nafoukaně, předvádět se, chloubat se svými úspěchy či vlastnostmi.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

stavět se

Stavět se znamená vybudovat něco, postavit se na vlastní nohy, odhodlat se k něčemu nebo se zvednout ze země.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se s čímkoliv, co uděláme nebo získáme.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

chlubit se <čím>

Chlubit se - zdůrazňovat svoji hrdost nebo úspěch vůči ostatním, vyprávět ostatním o svých úspěších.

stavět (tábor)

Stavět tábor znamená postavit tábořiště a zajištění všech potřebných věcí pro dlouhodobý pobyt.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

stavět <co>

Postavit, vybudovat nebo vystavět něco; začít něco vyrábět, stavět, budovat nebo stavět.