Facebook

Vynášet se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vynášet se.

Význam: Vynášet se znamená získávat slávu, uznání a úspěch.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako namyšlenec, znevažovat druhé a vystavovat se nad ně.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se; činit se bohatým, mít prestiž a uznání.

vynášet se

Pohybovat se rychle nahoru, stoupat, létat, vznášet se; dosahovat vysokých úspěchů.

povyšovat se

Povyšovat se znamená zdůrazňovat svou výjimečnost, mít pocit nadřazenosti, vystavovat se veřejnému obdivu a pochvalě.

vypínat se

Vypínat se znamená ukončit provoz, operaci nebo funkci systému nebo zařízení.

chlubit se

Chlubit se znamená vychvalovat se nebo prezentovat své úspěchy nebo dovednosti jiným lidem.

Podobná synonyma

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

vynášet

Vynášet znamená prezentovat, prosazovat či podporovat nějaký názor, myšlenku či návrh.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

chlubit se <čím>

Chlubit se znamená chválit se, prezentovat své úspěchy a zásluhy, aby ostatní byly ohromeni.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

vypínat

Vypínat znamená přerušit elektrický proud a ukončit tak provoz elektrického zařízení nebo systému.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená projevit se nebo vystupovat nafoukaně, předvádět se, chloubat se svými úspěchy či vlastnostmi.

povyšovat

Povyšovat znamená postupovat výš v hierarchii, posunout se na vyšší postavení, získat vyšší titul nebo postavení.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.