Facebook

Vychloubat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vychloubat se.

Význam: Vychloubat se znamená chovat se jako namyšlenec, znevažovat druhé a vystavovat se nad ně.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

vynášet se

Vynášet se znamená získávat slávu, uznání a úspěch.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se; činit se bohatým, mít prestiž a uznání.

chvástat se

Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

Podobná synonyma

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

chlubit se <čím>

Chlubit se znamená chválit se, prezentovat své úspěchy a zásluhy, aby ostatní byly ohromeni.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená jevit se chlubivě a prezentovat se s hrdostí, protože máte zájem ukázat svůj úspěch nebo dosažení čeho.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

vynášet

Vynášet znamená vyjádřit nějakou myšlenku, názor nebo přání nahlas.

chlubit se

Chlubit se znamená vyjadřovat hrdost a radost z úspěchů či vlastnictví něčeho cenného.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.