Facebook

Pustit se - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu pustit se.

Význam: Začít s něčím novým, zkusit to, riskovat a vystavit se tak riziku neúspěchu.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo začít s něčím.

jmout se

Jmout se znamená hýbat rty nebo jazykem, přičemž vytváříte zvuky, které se podobají mluvení, ale ve skutečnosti nedávají žádný smysl.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

vydat se <kam>

Vydat se: odejít nebo cestovat do určitého místa.

vypravit se

Vypravit se znamená vydat se na cestu, opustit místo, kde se zrovna nacházíme.

odebrat se

Odebrat se znamená opustit místo nebo situaci bez návratu.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

zakořenit se

Zakořenit se znamená stále se upevňovat, dlouhodobě a trvale působit, případně být přijímáno.

vžít se

Vžít se: vcítit se do něčí situace, stát se jedním s ostatními, naladit se na jejich pocity.

zdomácnět

Ustálit se, zapustit kořeny; stát se obyčejným, běžným, být obecně rozšířeným.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

rozšířit se

Rozšířit se znamená být šířeným nebo rozšiřovat se; zvětšovat počet lidí, věcí nebo míst, které jsou ovlivněny.

Podobná synonyma

znejistit <koho>

Znejistit znamená vyvolat u někoho nejistotu nebo pochybnosti, čímž se sníží jeho důvěra a sebedůvěra.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

působit <na koho>

Působit znamená ovlivnit či mít vliv na danou osobu.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

posílat <koho kam>

Posílat znamená poslat někoho nebo něco na určité místo.

dloubat <do koho>

Dloubat je vystupňovaná forma útoku člověka na člověka, kdy se snaží druhému ublížit rány do jeho těla.

vykrást <komu> (byt)

Vykrást byt někoho: odcizit majetek z cizího domu silou nebo podvodem.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

ohlas

Ohlas je reakce na něco, co se stalo nebo řeklo, často ve formě kritiky nebo podpory.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

vzrušovat <koho>

Vzrušovat znamená vzbuzovat v něm napětí a těšení se na něco, co nastane.

podceňovat <koho>

Podceňovat znamená znevažovat jeho schopnosti, úspěchy nebo vlastnosti.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

vydat

Vydat znamená poskytnout nebo dát k dispozici; vydání může také znamenat oficiální schválení nebo uznání.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

dělat šlehačku

Dělat šlehačku: připravit pěnivou směs z bílků a cukru na zdobení dezertů nebo pečiva.

práce

Práce je aktivní činnost člověka spojená s výkonem činností pro získání zisku či užitku.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

oslovit <koho>

Oslovit někoho: adresovat se k němu s prosbou či žádostí.