Facebook

Vynadat <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vynadat <komu>.

Význam: Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

zjebat

Zjebat znamená neúspěšně dokončit něco, nebo udělat chybu.

zdrbat

Zdrbat znamená silně poškodit, zranit nebo poškrábat.

Podobná synonyma

seřvat <koho>

Agresivně křičet na někoho, hrubě mu nadávat nebo ho urážet.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

přilákat <koho>

Přilákat: vyvolat zájem a přitáhnout pozornost, vyvolat účast či zájem.

pobodat <koho> (vosy)

Pobodat vosy znamená udeřit je jejich bodnutím.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky mu ublížit, trápit ho, způsobit mu bolest a utrpení.

naklonit si <koho>

Vyjádřit sympatii a přízeň k někomu; usilovat o jeho příznivost.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

proklínat <koho n. co>

Proklínat znamená mluvit něco zlého o někom nebo něčem, aby se způsobilo neštěstí nebo bolest.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit člověka nebo věc pohledem, fyzicky je vyvodit z temnoty nebo neznámého stavu.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho, držet se s ním a provádět ho po celou dobu.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomoci této osobě, aby dosáhla jejích cílů a snů, poskytnout jí podporu a podporovat ji ve všem, co dělá.

oslavit <koho>

Oslavit: projevit někomu uznání a pozornost; vyjádřit radost a úctu.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: vyjednávat s někým a přesvědčovat ho o něčem.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

umučit <koho>

Umučit znamená přísně trestat nebo trýznit fyzickým nebo psychickým způsobem, až do smrti.

upozorňovat <koho na co>

Upozorňovat znamená varovat, připomínat nebo informovat někoho o něčem.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

rozkřiknout se <na koho>

Rozkřiknout se znamená křičet na někoho naříkativně, aby si uvědomil svou chybu nebo aby se za ní omluvil.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

obořit se <na koho>

Napadnout, útočit na někoho verbálně či fyzicky.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert: dělat si legraci z někoho, často s použitím nadsázky.

krmit <koho> (mateřským mlékem)

Dávat kojencům jídlo, nejčastěji mateřské mléko.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.