Facebook

Projevit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu projevit se.

Význam: Projevit se znamená dát najevo své myšlenky, názory a pocity.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

Podobná synonyma

ukázat se

Ukázat se znamená ukázat se někomu nebo něčemu jako signál, že se objeví nebo přišli.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit svůj názor nebo myšlenku slovy či jiným způsobem.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se: přijít na krátkou návštěvu, zjevit se na chvíli.

být použit (jako příklad)

"Být" je základní sloveso v angličtině, označující stav nebo vlastnost. Označuje také existenci nebo vztahy mezi lidmi a věcmi.

být zaměstnán (jako lékař)

Být zaměstnán jako lékař znamená poskytovat lékařskou péči pacientům, řídit diagnostické postupy a předepisovat potřebné léčby.

tak jako tak

Tak jako tak znamená, že se něco stane nezávisle na okolnostech, ať už jsou ty okolnosti pozitivní či negativní.

odborník

Odborník je člověk, který má dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti v určité oblasti.

ukázat (rohy)

Ukázat rohy = vyvinout rohy, případně je zobrazit, aby bylo vidět, že jsou přítomny.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

ukázat se <co>

Ukázat se jako něco, stát se veřejně viditelným, přijít na veřejnost.

chovající se jako pasák

Chování pasáka: člověk, který obchoduje s nelegálními zbožími nebo službami nebo vykonává činnosti, které jsou protizákonné.

přidat (jako doklad)

Přidat znamená připojit nějakou informaci, doklad nebo jiný materiál k existujícímu souboru.

vyslovit <co>

Vyslovit: ohlásit nahlas; vyjádřit nahlas myšlenky nebo názory.

prokázat

Prokázat znamená doložit skutečnost, že něco je pravdivé či správné.

jako

Jako: spojovací slovo pro srovnávání, podobnost nebo paralelu mezi dvěma věcmi.

ukázat se (jasně)

Zjevit se, objevit se; být viděn, prezentovat se; být známý, projevit se.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

vyslovit

Vyslovit znamená artikulovat, vyjádřit nahlas slova či představu.