Facebook

Prizma - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu prizma.

Význam: Prizma je geometrický tvar, který se skládá ze dvou rovnoběžných ploch a z pravidelných stran a vrcholů.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

hranol

Hranol je obdélníkový předmět s rovnými hranami a rovnými úhlopříčkami.

hledisko

Úhel pohledu, z něhož se na něco pohlíží, obvykle spojený s určitým druhem úvah nebo zvažování.

pohled

Pohled je vyjádření názoru, postoje nebo představy o čemkoliv.

Podobná synonyma

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

pravidelný

Pravidelný znamená opakování stejného pořádku nebo pohybu ve stejném intervalu času.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.