Facebook

Případný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu případný.

Význam: Možný, schopný být způsoben nebo získán; potenciální; možná.

výstižný

Výstižný: Přesně vyjadřující myšlenku, krátký a jasný, srozumitelný.

přiměřený

Přiměřený znamená vhodný nebo vyhovující, odpovídající kontextu nebo okolnostem.

trefný

Trefný je výraz, který označuje něco, co je vhodné, výstižné, přesné a věcné.

přiléhající

Přiléhající znamená přímo přilehlý, přísně přiměřený nebo blízký.

padnoucí

Padnoucí je přídavné jméno související se střihem oděvu, který se přizpůsobí postavě a dobře padne.

těsný

Těsný znamená přísný, pevný, úzký nebo stlačený. Označuje také úzké vazby mezi lidmi, veřejností nebo vztahy.

vhodný

Vhodný je to, co je správné nebo vhodné pro danou situaci.

příhodný

Příhodný: vhodný, vyhovující, správný, výstižný, výmluvný, patřičný.

přiléhavý

Přiléhavý je označení pro věci, které jsou dobře přizpůsobeny nebo které dobře sedí.

možný

Možný je to, co je schopné se stát skutečným; co je možné uskutečnit nebo co je teoreticky dovoleno.

eventuální

Možné, případné, náhradní, rezervní; znamená to, že se to může stát, ale ne nutně.

potenciální

Potenciální je popsáno jako "schopnost dosáhnout nebo být použit v budoucnosti".

Podobná synonyma

možný případ

Možný případ je situace, ke které může dojít, a to buď v budoucnu nebo v minulosti.

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

nejvýše možný

Nejvýše možný: maximální, nejvyšší, největší, nejintenzivnější, nejmohutnější.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.