Facebook

Možný případ - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu možný případ.

Význam: Možný případ je situace, ke které může dojít, a to buď v budoucnu nebo v minulosti.

možnost

Možnost je volba či příležitost, kterou máme k provedení činnosti, rozhodnutí nebo k nákupu.

eventuálnost

Eventuálnost je určitý stav nebo situace, která může nastat, ale nemusí.

Podobná synonyma

mít možnost

Mít možnost znamená být schopen vykonat nebo provést něco.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

naskytnout se (možnost)

Objevit se, nabídnout se, předložit se.