Facebook

Trefný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu trefný.

Význam: Trefný je výraz, který označuje něco, co je vhodné, výstižné, přesné a věcné.

výstižný

Výstižný: Přesně vyjadřující myšlenku, krátký a jasný, srozumitelný.

případný

Možný, schopný být způsoben nebo získán; potenciální; možná.

přiměřený

Přiměřený znamená vhodný nebo vyhovující, odpovídající kontextu nebo okolnostem.

přiléhající

Přiléhající znamená přímo přilehlý, přísně přiměřený nebo blízký.

padnoucí

Padnoucí je přídavné jméno související se střihem oděvu, který se přizpůsobí postavě a dobře padne.

těsný

Těsný znamená přísný, pevný, úzký nebo stlačený. Označuje také úzké vazby mezi lidmi, veřejností nebo vztahy.

příhodný

Příhodný: vhodný, vyhovující dané situaci; správný, výstižný.

přiléhavý

Přiléhavý označuje věci, které jsou přesné a odpovídající; vhodné, vyhovující požadavkům, potřebám nebo situaci.

zdařilý

Úspěšný, úspěch, zajištění požadovaného cíle.

podařený

Podařený znamená úspěšný, bezchybný nebo dokonalý.

Podobná synonyma

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.