Facebook

Přiměřený - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přiměřený.

Význam: Přiměřený znamená vhodný nebo vyhovující, odpovídající kontextu nebo okolnostem.

výstižný

Výstižný: Přesně vyjadřující myšlenku, krátký a jasný, srozumitelný.

případný

Možný, schopný být způsoben nebo získán; potenciální; možná.

trefný

Trefný je výraz, který označuje něco, co je vhodné, výstižné, přesné a věcné.

přiléhající

Přiléhající znamená přímo přilehlý, přísně přiměřený nebo blízký.

padnoucí

Padnoucí je přídavné jméno související se střihem oděvu, který se přizpůsobí postavě a dobře padne.

těsný

Těsný znamená přísný, pevný, úzký nebo stlačený. Označuje také úzké vazby mezi lidmi, veřejností nebo vztahy.

náležitý

Náležitý se vztahuje k něčemu, co je přiměřené, vhodné nebo řádné, odpovídající standardu nebo požadavku.

patřičný

Patřičný: vhodný, adekvátní; odpovídající okolnostem, situaci nebo situacím.

vhodný

Vhodný je to, co je vyhovující dané situaci, okolnostem nebo potřebám.

příhodný

Příhodný: vhodný, vyhovující, odpovídající, v souladu, správný, výstižný.

příslušný

Příslušný: podle dané situace vhodný, vyhovující, odpovídající.

uměřený

Uměřený znamená přiměřený, vyvážený nebo střízlivý, přizpůsobený okolnostem.

Podobná synonyma

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.