Facebook

Nejvýše možný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nejvýše možný.

Význam: Nejvýše možný: maximální, nejvyšší, největší, nejintenzivnější, nejmohutnější.

výstřední

Výstřední znamená odlišný, neobvyklý, nesourodý, extravagatní.

radikální

Radikální znamená vyvážené, silné a dramatické, nebo přímočaré a bezohledné.

extrémní

Extrémní je příliš silné, velmi intenzivní, mimořádné nebo přehnané.

přepjatý

Přepjatý znamená přehnaný, nadměrný nebo extrémní.

mezní

Mezní je přídavné jméno označující hranici, limit, konec nebo omezení, nebo přídavné jméno označující velmi intenzivní, extrémní.

svrchovaný

Svrchovaný je přívlastek označující nezávislost, neomezitelnost, výjimečnost a výsadní postavení.

největší

Největší: největší velikost, největší množství, nejvyšší úroveň.

nejvyšší

Nejvyšší je vysoce hodnocený, maximální, nejvýše postavený.

naprostý

Naprostý znamená úplný, absolutní, bezezbytku, neomezený, nekompromisní nebo dokonalý.

nejmenší

Nejmenší je nejmenší z možných velikostí nebo hodnot. Je to nejmenší z možných mír nebo částí.

Podobná synonyma

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

být výstřední

Být výstřední znamená zdůraznit svou osobnost a odlišit se od ostatních pomocí neobvyklého chování nebo vzhledu.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.

chvála (nejvyšší)

Chvála je ocenění, uznání nebo pochvala pro něco, co je dobré, užitečné nebo vzácné.

nejvyšší spád

Nejvyšší spád je největší změna výšky v daném úseku terénu.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

největší měrou

Největší měrou znamená co nejvíce, co je možné.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

nejvyšší vrstva (vládnoucí)

Nejvyšší vrstva je označení pro vládnoucí skupinu, která má v dané společnosti nejvyšší moc.

nejvyšší moc státu

Nejvyšší moc státu je schopnost vládnout, vytvářet a prosazovat zákony a rozhodnutí, která jsou ve veřejném zájmu.