Facebook

Výstižný (výraz) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu výstižný (výraz).

Význam: Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

přesný

Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

vágní

Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

Podobná synonyma

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.