Facebook

Výstižný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu výstižný.

Význam: Výstižný: Přesně vyjadřující myšlenku, krátký a jasný, srozumitelný.

případný

Možný, schopný být způsoben nebo získán; potenciální; možná.

přiměřený

Přiměřený znamená vhodný nebo vyhovující, odpovídající kontextu nebo okolnostem.

trefný

Trefný je výraz, který označuje něco, co je vhodné, výstižné, přesné a věcné.

přiléhající

Přiléhající znamená přímo přilehlý, přísně přiměřený nebo blízký.

padnoucí

Padnoucí je přídavné jméno související se střihem oděvu, který se přizpůsobí postavě a dobře padne.

těsný

Těsný znamená přísný, pevný, úzký nebo stlačený. Označuje také úzké vazby mezi lidmi, veřejností nebo vztahy.

přiléhavý

Přiléhavý je přesný, vhodný a adekvátní. Odkazuje se na to, co je přesně přiměřené dané situaci.

náležitý

Náležitý znamená odpovídající, požadovanému standardu, vyhovující; být správný, vhodný, dostatečný.

vhodný

Vhodný je něco, co se hodí pro danou situaci nebo účel.

adekvátní

Adekvátní je pojem označující shodu mezi výsledkem činnosti a jejím cílem.

Podobná synonyma

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.