Facebook

častovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu častovat <koho>.

Význam: Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

uctívat

Uctívat znamená vyjadřovat úctu, obdiv a obdivuhodnost, někdy i bázeň k něčemu nebo někomu.

obsahovat v sobě

Obsahovat v sobě znamená mít v sobě, být součástí, mít v sebeobsahu.

chovat

Chovat se znamená jednat, jednat s ohledem na okolí a dodržovat pravidla.

mít

Mít znamená vlastnit, disponovat či držet nějakou věc nebo schopnost.

Podobná synonyma

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

chovat (lišky)

Chovat se jako liška znamená být obezřetný, přizpůsobivý a schopný rychle a účelně reagovat na situace.

obsahovat

Obsahovat znamená mít nebo držet něco uvnitř sebe nebo být součástí něčeho.

zhlížení se v sobě

Zhlížení se v sobě je proces introspekce a sebereflexe, při kterém se člověk zabývá svými myšlenkami, pocity a chováním.

mít na sobě (sako)

Mít na sobě sako znamená mít na sobě oblek nebo formální oděv, který obyčejně obsahuje kombinaci saka a kalhot.

být vysokého mínění (o sobě)

Být vysokého mínění o sobě znamená mít důvěru ve vlastní schopnosti a sebeúctu.

chovat se

Chovat se je způsob, jakým se lidé chovají v určitých situacích, který je omezený společenskými normami a etiketou.

přijít k sobě

Přijít k sobě znamená dosáhnout smíření s minulostí a vyrovnat se s tím, co se stalo, aby se dalo dále žít.

pasovat k sobě

Pasovat k sobě znamená být vzájemně kompatibilní, jít dohromady a vytvářet dokonalou harmonii.

obsahovat (v sobě)

Obsahovat znamená mít v sobě, být zahrnuto.

po sobě

Sobě: sebe, sobě navzájem. Shrn: shrnout, zkrátit, zjednodušit.

přiléhat k sobě

Těsné sdružování, soustředění se, náklonnost, sblížení.

vracející se sám k sobě

Vracející se sám k sobě znamená sebereflexe, zpětnou analýzu toho, co jsi udělal, aby ses zlepšoval.

uctívat <koho n. co>

Uctívat je vyjádřením úcty, obdivu nebo vážnosti k někomu či něčemu.

chovat v sobě

Chovat v sobě znamená kontrolovat emoce a myšlenky, vyvinout sebeovládání, zachovat si vnitřní klid a majetnost.

přicházet k sobě

Přicházet k sobě znamená obnovit osobní rovnováhu a vyrovnanost, získat vnitřní klid a pochopit sebe sama.

obsahovat (tajemství)

Obsahovat znamená mít nebo držet vevnitř; uchovávat nebo zahrnovat ve svém rozsahu.

přitlouci k sobě

Přitlouct k sobě znamená přichytit nebo pevně spojit dvě nebo více věcí tak, aby byly co nejblíže k sobě.

uctívat <čím>

Uctívat znamená projevovat úctu k něčemu nebo někomu vyznáváním jeho významu a hodnot.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.