Facebook

Přehlédnout - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přehlédnout.

Význam: Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

projít

Projít znamená jít někam, procházet se nebo prozkoumávat.

přelétnout

Přelétnout znamená rychle projít nebo prohlédnout; obvykle se používá pro prohlídnutí textu.

přezkoumat (výsledky)

Provést pečlivou kontrolu výsledků; zkoumat jejich správnost a shodu s očekáváními.

zrevidovat

Zrevidovat znamená provést kontrolu, aby se zjistilo, jestli je činnost, materiál nebo informace správně provedené.

pominout (chybu)

Pominout znamená přehlédnout, zapomenout nebo ignorovat chybu.

opomenout <co>

Opomenout: zapomenout, neučinit, nevšimnout si; nezahrnout do úvahy.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

Podobná synonyma

pominout se

Ignorovat, vynechat, opomenout.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

utkvět (pohledem)

Utkvět znamená uchovat si v paměti, trvale zapamatovat si.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

projít (roštem)

Projít (roštem) znamená překonat nějaký úkol nebo překážku, obvykle se ziskem pozitivního výsledku.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

projít (lesem)

Projít lesem znamená jít pěšky po jeho cestách a chodnících, obvykle bez použití vozidel.

pominout <co>

Pominout je opustit, ignorovat nebo přehlížet.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

nevšimnout si

Nepozornost, nevšimnout si něčeho; nevšímat si, nezaznamenat, nevšimnout si.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

pominout

Pominout znamená opomenout, vynechat nebo zapomenout.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

uznat (chybu)

Uznat znamená přiznat si, že je něco špatně a přijmout zodpovědnost za chybu.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

projít (lhůta)

Projít znamená dokončit něco, nebo plnit nějakou povinnost během určité doby, lhůta.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.