Facebook

Přehlédnout - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přehlédnout.

Význam: Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

projít

Projít znamená jít někam, procházet se nebo prozkoumávat.

přelétnout

Přelétnout znamená rychle projít nebo prohlédnout; obvykle se používá pro prohlídnutí textu.

přezkoumat (výsledky)

Provést pečlivou kontrolu výsledků; zkoumat jejich správnost a shodu s očekáváními.

zrevidovat

Zrevidovat znamená provést kontrolu, aby se zjistilo, jestli je činnost, materiál nebo informace správně provedené.

pominout (chybu)

Pominout znamená přehlédnout, zapomenout nebo ignorovat chybu.

opomenout <co>

Opomenout: zapomenout, neučinit, nevšimnout si; nezahrnout do úvahy.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

Podobná synonyma

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zanechat místo, vzkaz, myšlenky či činy.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se čemukoli, vyhnout se riziku nebo následkům.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

prohlédnout

Podívat se na něco pozorně, prozkoumat to.

vrývat <co do čeho>

Vrývat znamená vrtat nebo šroubovat s použitím šroubováku.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

pominout

Zapomenout, nevzpomenout si, opomenout; nevzít v úvahu, nezahrnout, neuvažovat.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

hledět si <čeho>

Hledět si: pečlivě dbát na, být pozorný k, dbát na dodržování (něčeho).

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout úspěchu, dosažení cíle; dosáhnout výsledku, výhodu; dosáhnout očekávaného výsledku.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.