Facebook

Obkouknout - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu obkouknout.

Význam: Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obhlédnout

Prozkoumat, prohlédnout, prověřit detailně.

prohlédnout

Prohlédnout znamená prohlížet, pozorně zkoumat, prozkoumávat pozorně, pečlivě si prohlížet.

okouknout

Okouknout znamená prohlédnout, pohledem si něco přečíst, zjistit informace a dojmy.

Podobná synonyma

prohlédnout (spisy)

Prohlédnout (spisy) znamená pečlivě je prozkoumat, aby se zjistily podstatné skutečnosti.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: opomíjet, vynechat, nevšímat si.

prohlédnout (úředně)

Prohlédnout úředně znamená prověřit, zkontrolovat a schválit dokumenty nebo řízení.

obsáhnout

Obsáhnout znamená prozkoumat, projít, zahrnout, pokrýt, zahrnout veškeré aspekty čeho nebo koho.

prohlédnout <co>

Prohlédnout: pečlivě prozkoumat nebo zkoumat.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

prohlédnout (knihu)

Prohlédnout (knihu) znamená projít ji stránku po stránce, aby se pochopila její obsahová náplň.

utkvět (pohledem)

Utkvět znamená uchovat si v paměti, trvale zapamatovat si.

porozhlédnout se (po městě)

Prozkoumat město a projít se po něm, získat o něm co nejvíce informací.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

prohlédnout si (výstavu)

Prohlédnout si výstavu znamená prozkoumat a podrobně si ji prohlédnout.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.