Facebook

Obkouknout - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu obkouknout.

Význam: Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obhlédnout

Prozkoumat, prohlédnout, prověřit detailně.

prohlédnout

Prohlédnout znamená prohlížet, pozorně zkoumat, prozkoumávat pozorně, pečlivě si prohlížet.

okouknout

Okouknout znamená prohlédnout, pohledem si něco přečíst, zjistit informace a dojmy.

Podobná synonyma

obsáhnout

Obsáhnout znamená prozkoumat, projít, zahrnout, pokrýt, zahrnout veškeré aspekty čeho nebo koho.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená objet, obejmout či pokrýt, pokud jde o daný objekt.

prohlédnout (knihu)

Prohlédnout (knihu) znamená projít ji stránku po stránce, aby se pochopila její obsahová náplň.

prohlédnout <co>

Prohlédnout: pečlivě prozkoumat nebo zkoumat.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

utkvět (pohledem)

Utkvět znamená uchovat si v paměti, trvale zapamatovat si.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

prohlédnout (úředně)

Prohlédnout úředně znamená prověřit, zkontrolovat a schválit dokumenty nebo řízení.

porozhlédnout se (po městě)

Prozkoumat město a projít se po něm, získat o něm co nejvíce informací.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: opomíjet, vynechat, nevšímat si.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

prohlédnout (spisy)

Prohlédnout (spisy) znamená pečlivě je prozkoumat, aby se zjistily podstatné skutečnosti.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

prohlédnout si (výstavu)

Prohlédnout si výstavu znamená prozkoumat a podrobně si ji prohlédnout.