Facebook

Rozhlédnout se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozhlédnout se.

Význam: Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

Podobná synonyma

obsáhnout

Obsáhnout znamená prozkoumat, projít, zahrnout, pokrýt, zahrnout veškeré aspekty čeho nebo koho.

podívat se

Podívat se znamená získat informace pohledem, prozkoumat, zvážit, zkoumat.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

kolem

Kolem znamená "blízko, v okolí, kolem sebe".

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

podívat se (nevraživě)

Vzít si na někoho nevraživý pohled a prozkoumat ho.

podívat se <kam>

Pohledět se na něco, podívat se na to blíže; zkoumat, zkoušet, zkoumat.

utkvět (pohledem)

Zůstat v mysli jako silný a dlouhotrvající dojem.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.