Facebook

Rozhlédnout se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozhlédnout se.

Význam: Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

Podobná synonyma

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

kolem

Kolem znamená okolí, oblast, vzdálenost, čas a příležitost; obecně znamená okolo, poblíž, kolem čeho/koho.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: opomíjet, vynechat, nevšímat si.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

podívat se (do slovníku)

Podívat se znamená zkoumat, prohlížet nebo se dívat na něco s úmyslem zjistit informace.

utkvět (pohledem)

Utkvět znamená uchovat si v paměti, trvale zapamatovat si.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

podívat se

Podívat se znamená zkoumat nebo prohlédnout něco s větší pozorností, aby bylo důkladně prozkoumáno.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

podívat se ven

Podívat se ven znamená vyjít ven a být v kontaktu se svým okolím, které nás obklopuje.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

podívat se <po kom>

Podívat se po kom znamená zkoumat nebo vyhledávat osobu, kterou hledáte.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

porozhlédnout se (po městě)

Prozkoumat město a projít se po něm, získat o něm co nejvíce informací.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.