Facebook

Porozhlédnout se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu porozhlédnout se.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

poohlédnout se

Zamyslet se, ohlédnout se, zvážit možnosti a důsledky.

ohlédnout se

Ohlédnout se: zpětně zhodnotit situaci, udělat zpětnou kontrolu; zkusit zjistit, co se stalo, proč se to stalo a jaké to mělo následky.

orientovat se

Orientovat se znamená uvědomit si svou pozici ve vztahu k okolním věcem a prostoru.

Podobná synonyma

poohlédnout se <po kom>

Poohlédnout se po kom znamená vyhledat někoho, kdo je vhodný pro danou situaci či úkol.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout nebo něco zahalit, ovládat nebo chápat něco ve velkém měřítku.

orientovat se <kde>

Orientovat se: zorientovat se v prostoru nebo situaci, aby bylo možné se správně rozhodnout nebo jednat.

utkvět (pohledem)

Zůstat v mysli jako silný a dlouhotrvající dojem.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

orientovat

Orientovat se znamená získávat informace a porozumění prostředí, ve kterém se nacházíme, abychom se mohli zorientovat a dostat se tam, kam potřebujeme.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: zapomenout pozorností nebo vědomím opomenout, nevidět.

ohlédnout se <po kom n. po čem>

Ohlédnout se po kom/čem: vzpomenout si na někoho/něco jako součást minulosti.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.