Facebook

Porozhlédnout se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu porozhlédnout se.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

poohlédnout se

Zamyslet se, ohlédnout se, zvážit možnosti a důsledky.

ohlédnout se

Ohlédnout se: zpětně zhodnotit situaci, udělat zpětnou kontrolu; zkusit zjistit, co se stalo, proč se to stalo a jaké to mělo následky.

orientovat se

Orientovat se znamená uvědomit si svou pozici ve vztahu k okolním věcem a prostoru.

Podobná synonyma

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: zapomenout pozorností nebo vědomím opomenout, nevidět.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

obsáhnout

Obsáhnout znamená pojmout či pokrýt většinu nebo celou oblast, aby se získala úplnost.

orientovat

Orientovat se znamená získávat informace a porozumění prostředí, ve kterém se nacházíme, abychom se mohli zorientovat a dostat se tam, kam potřebujeme.

utkvět (pohledem)

Utkvět znamená uchovat si v paměti, trvale zapamatovat si.

ohlédnout se <po kom n. po čem>

Ohlédnout se po kom/čem: vzpomenout si na někoho/něco jako součást minulosti.

poohlédnout se <po kom>

Poohlédnout se po kom znamená vyhledat někoho, kdo je vhodný pro danou situaci či úkol.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

orientovat se <kde>

Orientovat se: zorientovat se v prostoru nebo situaci, aby bylo možné se správně rozhodnout nebo jednat.