Facebook

Precizovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu precizovat.

Význam: Precizovat znamená dávat pozor na detaily a pracovat s maximální přesností a pečlivostí.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

Podobná synonyma

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit svůj názor nebo myšlenku slovy či jiným způsobem.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

vymezit

Vymezit znamená určit hranice nebo definovat požadavky na něco.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

vysoké požadavky

Vysoké požadavky jsou nároky či očekávání, která jsou nastavena velmi vysoko a vyžadují dokonalost.

přesně

Přesný: Přesný znamená přísně přesný, konkrétní a bezchybný.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

sjednat (dohodu)

Sjednat znamená uzavřít dohodu, učinit kompromis nebo dospět k nějakému konsensu.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

vymezit <co>

Vymezit: označit hranice, stanovit lípy, omezit, určit.

mít požadavky

Mít požadavky znamená stanovit si nějaké požadavky, které je třeba splnit.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.