Facebook

Precizovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu precizovat.

Význam: Precizovat znamená dávat pozor na detaily a pracovat s maximální přesností a pečlivostí.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

Podobná synonyma

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

vyjádřit <co>

Vyjádřit: formou slov nebo činů vyjádřit něco, co si myslíte nebo cítíte.

přesně

Přesný: Přesný znamená přísně přesný, konkrétní a bezchybný.

vymezit

Vymezit znamená určit jasnou hranici, aby bylo možné dobře rozlišit mezi dvěma věcmi, jevy nebo pojmy.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

mít požadavky

Mít požadavky znamená stanovit si nějaké požadavky, které je třeba splnit.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

stvrdit (dohodu)

Potvrdit nebo formálně schválit nějakou dohodu.

vyjádřit se

Vyjadřovat se je vyjádření myšlenek, názoru nebo pocitů slovy, gesty nebo jinými způsoby.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit svůj názor nebo myšlenku slovy či jiným způsobem.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

přesné pojmenování

Přesné pojmenování: vymezování. Vymezování je proces stanovení hranic; je to definování času, místa, osob a věcí, které se týkají konkrétní situace.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

přesně určený

Přesně určený: určitý, jasně stanovený; přesně definovaný, bez možnosti pochybností.