Facebook

Upřesnit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu upřesnit.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

vymezit

Vymezit znamená určit hranice, meze nebo limity něčeho.

precizovat

Precizovat znamená dělat něco pečlivě, s maximální přesností a do detailů.

doplnit

Doplnit znamená vyplnit něco, co chybí nebo je neúplné.

Podobná synonyma

zmírnit (požadavky)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, sílu, intenzitu nebo závažnost něčeho.

přesně

Přesný: Přesný význam se odkazuje na určení určitého pojmu či věci s co největší přesností.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

přesně určený

Přesně určený: určitý, jasně stanovený; přesně definovaný, bez možnosti pochybností.

vyjádřit se

Vyjadřovat se je vyjádření myšlenek, názoru nebo pocitů slovy, gesty nebo jinými způsoby.

uvažování (přesné)

Uvažování je proces zvažování a analýzy informací, které mohou být použity k formulování názorů a závěrů.

vyjádřit

Vyjádřit znamená dát najevo, vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy, činy nebo obrazy.

sjednat (dohodu)

Sjednat znamená uzavřít dohodu, učinit kompromis nebo dospět k nějakému konsensu.

vysoké požadavky

Vysoké požadavky jsou nároky či očekávání, která jsou nastavena velmi vysoko a vyžadují dokonalost.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

vymezit <co>

Vymezit: označit hranice, stanovit lípy, omezit, určit.

splňovat (požadavky)

Splňovat znamená uspokojit nebo vyhovět požadavkům.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.