Facebook

Upřesnit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu upřesnit.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

vymezit

Vymezit znamená určit hranice, meze nebo limity něčeho.

precizovat

Precizovat znamená dělat něco pečlivě, s maximální přesností a do detailů.

doplnit

Doplnit znamená vyplnit něco, co chybí nebo je neúplné.

Podobná synonyma

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená artikulovat svoje myšlenky, názory a pocity, aby byly sděleny druhým.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

doplnit (náklad)

Doplnit znamená doplnit něco, co chybí nebo je potřeba doplnit, aby se dokončil úkol nebo aby byly splněny náklady.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

stvrdit (dohodu)

Potvrdit nebo formálně schválit nějakou dohodu.

vyjádřit <co>

Vyjádřit: formou slov nebo činů vyjádřit něco, co si myslíte nebo cítíte.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit svůj názor nebo myšlenku slovy či jiným způsobem.

přesně

Přesný: "Přesný" znamená správný, přesný a přísně dodržovaný. Označuje úplnou přesnost a točnost.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

uvažování (přesné)

Uvažování je proces zvažování a analýzy informací, které mohou být použity k formulování názorů a závěrů.

přesně určený

Přesně určený: určitý, jasně stanovený; přesně definovaný, bez možnosti pochybností.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

vysoké požadavky

Vysoké požadavky jsou nároky či očekávání, která jsou nastavena velmi vysoko a vyžadují dokonalost.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

zmírnit (požadavky)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, sílu, intenzitu nebo závažnost něčeho.

vymezit <co>

Vymezit: označit hranice, stanovit lípy, omezit, určit.

splňovat (požadavky)

Splňovat znamená uspokojit nebo vyhovět požadavkům.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.