Facebook

Vymezit (dohodu) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vymezit (dohodu).

Význam: Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

Podobná synonyma

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

přesně

Přesný: Přesný význam se odkazuje na určení určitého pojmu či věci s co největší přesností.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

vyjádřit

Vyjádřit je vyjádřit svůj názor, postoj, myšlenky nebo emoce slovy nebo jinou formou vyjádření.

vyjádřit <co>

Vyjádřit: formou slov nebo činů vyjádřit něco, co si myslíte nebo cítíte.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

vysoké požadavky

Vysoké požadavky jsou nároky či očekávání, která jsou nastavena velmi vysoko a vyžadují dokonalost.

přesně určený

Přesně určený: určitý, jasně stanovený; přesně definovaný, bez možnosti pochybností.

zmírnit (požadavky)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, sílu, intenzitu nebo závažnost něčeho.

přesné pojmenování

Přesné pojmenování: vymezování. Vymezování je proces stanovení hranic; je to definování času, místa, osob a věcí, které se týkají konkrétní situace.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

splňovat (požadavky)

Splňovat znamená uspokojit nebo vyhovět požadavkům.

mít požadavky

Mít požadavky znamená stanovit si nějaké požadavky, které je třeba splnit.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.