Facebook

Vymezit (dohodu) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vymezit (dohodu).

Význam: Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

Podobná synonyma

vyjádřit

Vyjádřit znamená dát najevo, vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy, činy nebo obrazy.

přesně

Přesný: "Přesný" znamená správný, přesný a přísně dodržovaný. Označuje úplnou přesnost a točnost.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

mít požadavky

Mít požadavky znamená stanovit si nějaké požadavky, které je třeba splnit.

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

vyjádřit se

Vyjadřovat se je vyjádření myšlenek, názoru nebo pocitů slovy, gesty nebo jinými způsoby.

splňovat (požadavky)

Splňovat znamená uspokojit nebo vyhovět požadavkům.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

přesně určený

Přesně určený: určitý, jasně stanovený; přesně definovaný, bez možnosti pochybností.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

uvažování (přesné)

Uvažování je proces zvažování a analýzy informací, které mohou být použity k formulování názorů a závěrů.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

zmírnit (požadavky)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, sílu, intenzitu nebo závažnost něčeho.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.