Facebook

Zpřesnit (požadavky) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zpřesnit (požadavky).

Význam: Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

Podobná synonyma

přesně

Přesnost je schopnost udělat něco správně a s přesností. Je to schopnost dělat věci s přesností a přesností.

stvrdit (dohodu)

Potvrdit nebo formálně schválit nějakou dohodu.

přesně určený

Přesně určený: určitý, jasně stanovený; přesně definovaný, bez možnosti pochybností.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

uvažování (přesné)

Uvažování je proces zvažování a analýzy informací, které mohou být použity k formulování názorů a závěrů.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit názor, pocity, myšlenky nebo představy slovy, obrazy nebo jinými způsoby.

vymezit

Vymezit znamená definovat, určit hranice nebo význam pojmu.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

přesné pojmenování

Přesné pojmenování: vymezování. Vymezování je proces stanovení hranic; je to definování času, místa, osob a věcí, které se týkají konkrétní situace.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená artikulovat svoje myšlenky, názory a pocity, aby byly sděleny druhým.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.