Facebook

Vyjádřit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyjádřit <co>.

Význam: Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

pronést

Vyřčet, prohlásit, říci nahlas, vyslovit nahlas, přednést.

proslovit

Proslovit znamená vyslovit nahlas slova s výrazem, aby byly slyšet.

ustanovit

Ustanovit znamená stanovit, zavést či předepsat něco jako oficiální, např. pravidla, postupy apod.

vyhlásit

Vyhlásit znamená oznámit něco veřejně; oznámení může být jakékoliv povahy.

nařídit

Nařídit: dát příkaz, rozkaz, závaznou instrukci; stanovit; povýšit; založit.

Podobná synonyma

proslovit (řeč)

Proslovit znamená vyjádřit názory nebo myšlenky veřejně, obvykle před velkou skupinou lidí.

pronést se

Pronést se znamená vyřknout nějakou důležitou myšlenku, slova nebo názor.

ustanovit (za šéfa)

Jmenovat někoho do pozice šéfa.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

vyhlásit (termín)

Ohlásit určitý termín, datum nebo čas; oznámit veřejně.

vyhlásit (republiku)

Vyhlásit něco znamená oficiálně a veřejně oznámit, v tomto případě vyhlásit republiku.

vyhlásit poplach

Vyhlásit poplach znamená vydat příkaz, aby se všichni začali připravovat na mimořádnou situaci a na nebezpečí.

ustanovit se

Ustanovit se znamená usadit se, usídlit se na nějakém místě, založit si domácnost.

vyhlásit <co>

Vyhlásit: oznámit, prohlásit veřejně; vyřknout, vyřídit.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

nařídit <co>

Nařídit: udělení rozkazu, aby byla nějaká činnost provedena.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

ustanovit (do funkce)

Ustanovit znamená jmenovat nebo do funkce jmenovat někoho, aby vykonával nějakou činnost.

vyhlásit (veřejně)

Vyhlásit znamená prohlásit nahlas, oznámit, vyjádřit veřejně.

pronést (zboží)

Pronést zboží znamená oznámit veřejně jeho zpřístupnění pro prodej.

ustanovit se <na čem>

Ustanovit se: usadit se, nastolit se na něčem; získat trvalou pozici.

ustanovit (profesora)

Ustanovit znamená jmenovat nebo dosazovat někoho do funkce; v případě profesora znamená ustanovit jeho jako vyučujícího na univerzitě.