Facebook

Podstatně - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu podstatně.

Význam: Podstatné je něco, co je hlavní, zásadní, důležité, rozhodující či klíčové.

výrazně

Výrazně znamená s jasností, výrazitostí, výrazem, silou, intenzitou nebo výrazností.

významně

Významně znamená něco významného, důležitého, významného, důležitého nebo zásadního.

značně

Značně znamená velmi, dosti, významně nebo poměrně mnoho.

velmi

Velmi znamená hodně nebo extrémně; je to vyjádření velké intenzity nebo síly.

velice

Velice znamená velmi, hodně, nesmírně; je to silné zdůraznění.

opodstatněně

Opodstatnění je proces hodnocení, ve kterém se posuzuje, zda je nějaký argument, názor nebo činnost logický a správný.

odůvodněně

Odůvodnění je proces uvádění relevantních důvodů pro něco, co člověk dělá nebo tvrdí.

oprávněně

Legální a správné; oprávněně znamená mít právo, mít oprávnění nebo mít právo.

věrně

Věrnost je stav nebo vlastnost být oddaný, věrný a zodpovědný vůči někomu nebo něčemu.

výstižně

Výstižné slovo je charakterizováno jako stručné, jasné a silné vyjádření myšlenek nebo pocity.

pravdivě

Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

Podobná synonyma

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

rozlišení (výrazné)

Rozlišení je proces rozdělení čehokoli na části nebo kategorie, aby bylo možné je rozlišit.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.