Facebook

Podstatně - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu podstatně.

Význam: Podstatné je něco, co je hlavní, zásadní, důležité, rozhodující či klíčové.

výrazně

Výrazně znamená s jasností, výrazitostí, výrazem, silou, intenzitou nebo výrazností.

významně

Významně znamená něco významného, důležitého, významného, důležitého nebo zásadního.

značně

Značně znamená velmi, dosti, významně nebo poměrně mnoho.

velmi

Velmi znamená hodně nebo extrémně; je to vyjádření velké intenzity nebo síly.

velice

Velice znamená velmi, hodně, nesmírně; je to silné zdůraznění.

opodstatněně

Opodstatnění je proces hodnocení, ve kterém se posuzuje, zda je nějaký argument, názor nebo činnost logický a správný.

odůvodněně

Odůvodnění je proces uvádění relevantních důvodů pro něco, co člověk dělá nebo tvrdí.

oprávněně

Legální a správné; oprávněně znamená mít právo, mít oprávnění nebo mít právo.

věrně

Věrnost je stav nebo vlastnost být oddaný, věrný a zodpovědný vůči někomu nebo něčemu.

výstižně

Výstižné slovo je charakterizováno jako stručné, jasné a silné vyjádření myšlenek nebo pocity.

pravdivě

Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

Podobná synonyma

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

rozlišení (výrazné)

Rozlišení je proces rozdělení čehokoli na části nebo kategorie, aby bylo možné je rozlišit.