Facebook

Pravdivě - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pravdivě.

Význam: Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

významně

Významně znamená významný, důležitý, zavedený nebo významný status.

podstatně

Podstatné je něco, co je hlavní, zásadní, důležité, rozhodující či klíčové.

věrně

Věrnost je stav nebo vlastnost být oddaný, věrný a zodpovědný vůči někomu nebo něčemu.

výstižně

Výstižné slovo je charakterizováno jako stručné, jasné a silné vyjádření myšlenek nebo pocity.

Podobná synonyma

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, věci nebo pojmy.