Facebook

Výstižně - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu výstižně.

Význam: Výstižné slovo je charakterizováno jako stručné, jasné a silné vyjádření myšlenek nebo pocity.

významně

Významně znamená významný, důležitý, zavedený nebo významný status.

podstatně

Podstatné je něco, co je hlavní, zásadní, důležité, rozhodující či klíčové.

věrně

Věrnost je stav nebo vlastnost být oddaný, věrný a zodpovědný vůči někomu nebo něčemu.

pravdivě

Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

Podobná synonyma

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, místa, zvířata, věci nebo abstraktní pojmy.