Facebook

Pilovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pilovat.

Význam: Zdokonalovat, opracovávat a trénovat něco náročným způsobem.

obrušovat (pilníkem)

Obrušování je proces broušení předmětu, který se provádí pomocí nástroje jako je pilník.

ohlazovat

Ohlazovat znamená důkladně prozkoumat a shrnout, například informace nebo fakta, aby se mohly později použít.

propracovávat

Propracovávat znamená do detailů rozpracovat, zdokonalit a zúročit své znalosti a dovednosti.

zdokonalovat

Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat, zpřesňovat nebo dosahovat vyššího stupně dokonalosti.

tříbit

Tříbit znamená zlepšovat, zdokonalovat.

Podobná synonyma

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat kvalitu čehokoliv.

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.

tříbit se

Tříbit se znamená dělat věci jemněji, s důrazem na detail, precizně a důsledně. Cílem je dosáhnout vyšší úrovně kvality.

obrušovat

Obrušovat znamená odstranit nerovnosti, hrany nebo povrchovou vrstvu pomocí mechanického broušení.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.