Facebook

Pilovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pilovat.

Význam: Zdokonalovat, opracovávat a trénovat něco náročným způsobem.

obrušovat (pilníkem)

Obrušování je proces broušení předmětu, který se provádí pomocí nástroje jako je pilník.

ohlazovat

Ohlazovat znamená důkladně prozkoumat a shrnout, například informace nebo fakta, aby se mohly později použít.

propracovávat

Propracovávat znamená do detailů rozpracovat, zdokonalit a zúročit své znalosti a dovednosti.

zdokonalovat

Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat, zpřesňovat nebo dosahovat vyššího stupně dokonalosti.

tříbit

Tříbit znamená zlepšovat, zdokonalovat.

Podobná synonyma

obrušovat

Obrušovat znamená odstranit nerovnosti, hrany nebo povrchovou vrstvu pomocí mechanického broušení.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená zlepšovat, vylepšovat nebo zvyšovat kvalitu čeho.

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.

tříbit se

Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.