Facebook

Tříbit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu tříbit se.

Význam: Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

vyvíjet se

Vyvíjet se znamená postupně zlepšovat, rozvíjet se, vytvářet nové vlastnosti a schopnosti.

vyhraňovat se

Vyhraňovat se znamená definovat určité hranice, aby byla daná situace nebo požadavek jasný.

Podobná synonyma

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

vyvíjet

Vyvíjet znamená postupně rozvíjet, vylepšovat, zdokonalovat nebo změnit něco.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové myšlenky, věci a situace.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

vyvíjet se (události)

Postupný vývoj událostí, proces změny a zlepšování.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

vyvíjet se (dítě)

Vyvíjet se znamená růst a získávat nové dovednosti, znalosti a schopnosti během života.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.