Facebook

Tříbit (chování) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu tříbit (chování).

Význam: Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

zdokonalovat

Zdokonalovat se znamená vylepšovat a zlepšovat sebe sama nebo své schopnosti.

brousit (kámen)

Broušení je technika, která má za cíl zlepšit hladkost, tvar a vzhled kamene, kovu nebo jiného materiálu.

vybrušovat

Vybrušování je technika pro leštění a zdokonalování povrchu pomocí brusných materiálů.

hladit

Hladit je dotýkat se něčího nebo něčeho jemně, aby se uvolnil napětí nebo udělal radost.

ohlazovat

Ohlazovat znamená udělat něco opatrně, případně zjemnit nějakou věc.

Podobná synonyma

dobývat (kámen)

Dobývat kámen znamená těžit, získávat ho z horninového prostředí pro další zpracování.

brousit

Brousit je způsob opracování povrchu kovu nebo jiného materiálu, pomocí brusky, aby se dosáhlo požadovaného tvaru a hladkosti.

kámen

Kámen je tvrdý, neporézní přírodní materiál, vyrobený z minerálů, který se vyskytuje v různých tvarů, barvách a velikostech.

klást (do kamen)

Klást do kamen znamená umístit kámen na jiný kámen nebo na jiný povrch.

hladit <co>

Hladit je dotýkat se něčeho, aby se uklidnil člověk nebo zvíře, vyjádřit útěchu nebo lásku.

rozbíjet (kámen)

Rozbíjet = rozdělovat kámen na menší části, rozdrtit, rozrušit.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

přiložit (do kamen)

Položit něco na něco, aby bylo přidáno/připojeno; připojovat/přidávat materiály/předměty k čemukoli.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená zlepšovat, vylepšovat, vytvářet nebo dosahovat vyšší úrovně kvality.

vyviklat (kámen)

Vyviklat kámen znamená jeho zpracování, například vyhloubení nebo vykroužení do požadovaného tvaru.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

brousit (kosu)

Brousit znamená leštit nebo brousit nůžky, nože nebo jiné předměty pomocí brusného papíru nebo kamene.

brousit <co> (jemně)

Brousit znamená jemně opracovávat, obrušovat nebo brusit povrch pomocí brusného materiálu.

naložit (do kamen)

Naložit (do kamen): přenést kameny na místo, kde jsou potřeba.

vybrousit (kámen)

Vybrousit znamená odstranit všechny nerovnosti na povrchu kamene díky brusnému nástroji.

chytit (kámen)

Uchopit, sevřít nebo držet kámen.

náhrobní kámen

Náhrobní kámen je kamenický výtvor, který se umísťuje na hrob jako památka na zesnulou osobu.

kámen (oblý)

Kámen (oblý) je přírodní materiál, který se často používá ve stavebnictví, architektuře, zahradnictví a dekorativních uměleckých dílech.