Facebook

Ohlazovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ohlazovat.

Význam: Ohlazovat znamená důkladně prozkoumat a shrnout, například informace nebo fakta, aby se mohly později použít.

uhlazovat

Uhlazovat znamená dávat něčemu souvislou, dokonalejší podobu - upravovat, zdokonalovat.

omílat

Omílat je opakovat, připomínat, citovat nebo vyslovovat opakovaně.

obrušovat

Obrusovat: odstraňovat nepravidelnosti a nerovnosti broušením, aby byla povrchová úprava hezčí.

zdrsňovat

Zdrsňovat znamená, aby se něco stalo ostré, méně měkké, tvrdší nebo sušší. Může se to také použít pro slovní výrazy, což znamená, že se zvýší intenzita.

obrušovat (pilníkem)

Obrušování je proces broušení předmětu, který se provádí pomocí nástroje jako je pilník.

propracovávat

Propracovávat znamená do detailů rozpracovat, zdokonalit a zúročit své znalosti a dovednosti.

zdokonalovat

Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat, zpřesňovat nebo dosahovat vyššího stupně dokonalosti.

tříbit

Tříbit znamená zlepšovat, zdokonalovat.

Podobná synonyma

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat kvalitu čehokoliv.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.

uhlazovat <co>

Uhlazovat znamená zjemňovat a zdokonalovat, například text, záměr či návrh.

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

omílat <co>

Omílat znamená opakovat stále dokola něco, co bylo již řečeno nebo uděláno.

tříbit se

Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.