Facebook

Zdokonalovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zdokonalovat.

Význam: Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat, zpřesňovat nebo dosahovat vyššího stupně dokonalosti.

obrušovat (pilníkem)

Obrušování je proces broušení předmětu, který se provádí pomocí nástroje jako je pilník.

ohlazovat

Ohlazovat znamená důkladně prozkoumat a shrnout, například informace nebo fakta, aby se mohly později použít.

propracovávat

Propracovávat znamená do detailů rozpracovat, zdokonalit a zúročit své znalosti a dovednosti.

tříbit

Tříbit znamená zlepšovat, zdokonalovat.

zlepšovat <co>

Zlepšovat znamená činit něco lepším nebo vyšším standardem.

zvelebovat

Zvelebovat znamená zlepšovat a vylepšovat, obohacovat a ozdobovat.

pilovat

Pilovat znamená zdokonalovat něco detailním opakovaným způsobem, často postupně a s vytrvalostí.

brousit

Brousit znamená ostřit nebo leštit nůžky, nůž, brusné kotouče nebo jiné brousicí nástroje.

Podobná synonyma

tříbit se

Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.

zlepšovat se

Zlepšovat se znamená postupně získávat lepší schopnosti, schopnosti a dovednosti potřebné k dosahování lepších výsledků.

obrušovat

Obrušovat znamená odstranit nerovnosti, hrany nebo povrchovou vrstvu pomocí mechanického broušení.

zvelebovat se

Zvelebovat se znamená projevovat kultivovanost, vybírat si slova a postupy, které jsou vhodné pro danou situaci.

zlepšovat

Zlepšovat znamená zvyšovat kvalitu čehokoli nebo zvyšovat výkon, schopnosti nebo dovednosti.

zlepšovat (své postavení)

Zlepšovat znamená vylepšovat svůj stav, postavení, umění nebo výkon.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

brousit (kámen)

Broušení je technika, která má za cíl zlepšit hladkost, tvar a vzhled kamene, kovu nebo jiného materiálu.

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.

brousit (kosu)

Brousit znamená leštit nebo brousit nůžky, nože nebo jiné předměty pomocí brusného papíru nebo kamene.

brousit <co> (jemně)

Brousit znamená jemně opracovávat, obrušovat nebo brusit povrch pomocí brusného materiálu.