Facebook

Obrušovat (pilníkem) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu obrušovat (pilníkem).

Význam: Obrušování je proces broušení předmětu, který se provádí pomocí nástroje jako je pilník.

ohlazovat

Ohlazovat znamená důkladně prozkoumat a shrnout, například informace nebo fakta, aby se mohly později použít.

propracovávat

Propracovávat znamená do detailů rozpracovat, zdokonalit a zúročit své znalosti a dovednosti.

zdokonalovat

Zdokonalovat znamená vylepšovat, zlepšovat, zpřesňovat nebo dosahovat vyššího stupně dokonalosti.

tříbit

Tříbit znamená zlepšovat, zdokonalovat.

Podobná synonyma

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.

tříbit se

Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená zlepšovat, vylepšovat, vytvářet nebo dosahovat vyšší úrovně kvality.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.