Facebook

Slovo Boží - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu Slovo Boží.

Význam: Slovo Boží je posvátné Písmo, které je zdrojem víry, naděje a lásky pro všechny, kteří v něj věří.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.

krédo

Krédo je z latinského creedo, což znamená "věřit". Je to krátký prohlášení o hodnotách, které člověk považuje za důležité.

Podobná synonyma

pevně

Pevně je silný, odolný a pevný. Představuje trvalost, jistotu a stability.

uznávaný (zákon)

Uznávaný zákon je právní předpis, který byl schválen vládou a který se vztahuje na širokou veřejnost.

dodržet (zákon)

Dodržovat zákon znamená plnit povinnosti a respektovat stanovená pravidla.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

překračovat (zákon)

Překračovat zákon znamená jednat a konat proti němu, porušovat jeho pravidla.

část

Část je část celku, část něčeho, co je rozděleno do více částí.

zcela (nový)

Zcela nový: úplně neznámý, neuvěřitelně moderní a originální.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

nový

Nový: nejnovější, moderní, nikdy předtím nepoznaný nebo neexistující.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

přesvědčení

Přesvědčení je silné a pevné uvěření člověka v něčem, co mu pomáhá vytvářet jeho způsob myšlení a jednání.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

nedodržet (zákon)

Nedodržet zákon znamená porušit jeho pravidla a uložené sankce.

přestupovat zákon

Přestupování zákona znamená porušování předpisů nebo zákonů.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

začlenit (pevně)

Začlenit: Vložit, připojit nebo zahrnout do většího celku.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

zákon

Zákon je právní předpis, který ukládá obecně platné povinnosti nebo zakazuje nějaké činy.

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

představit (nový produkt)

Představit nový produkt znamená prezentovat jeho funkce, výhody a přednosti veřejnosti.