Facebook

Opravit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu opravit.

Význam: Opravit znamená opravovat chyby, závady nebo nedostatky a vracet věci do původního stavu.

spravit (auto)

Opravit auto, odstranit závady a problémy, obnovit jeho funkčnost a výkon.

obnovit

Obnovit znamená opětovně zprovoznit, obnovit stav před původním poškozením nebo narušením.

upravit

Upravit znamená přizpůsobit, přeformátovat nebo změnit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám.

zlepšit

Zlepšit znamená zvýšit kvalitu, výkon, funkci nebo schopnost něčeho.

vylepšit

Zlepšit nebo udělat něco lépe, než to bylo dříve; zvýšit kvalitu nebo účinnost.

zdokonalit

Zlepšit, udělat lépe, dosáhnout vyšší úrovně.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

pokazit

Pokazit znamená udělat něco špatně nebo poškodit či znehodnotit.

polámat

Polámat znamená roztříštit nebo zlomit, zpravidla fyzicky.

poškodit

Způsobit škodu, nebo ublížit něčemu, nebo někomu.

Podobná synonyma

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

zkorigovat

Zkorigovat znamená upravit nebo opravit něco, aby to odpovídalo požadavkům, standardům nebo specifikacím.

auto

Auto je motorové vozidlo, které je určeno k přepravě osob nebo nákladu.

pokazit se

Pokazit se znamená selhat, zkrachovat nebo selhat v něčem, co bylo plánováno nebo očekáváno.

upravit vlasy

Upravit vlasy znamená stříhat, fénovat, barvit, vlnit, kadeřnit nebo jinak stylizovat, aby vypadaly lépe.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

pokazit <co>

Znehodnotit, udělat chybu nebo poškodit.

obnovit (zrak)

Obnovit zrak znamená obnovit schopnost vidět nebo zlepšit vidění.

zdokonalit <co>

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo stav čeho.

zlepšit si (chuť)

Zlepšit si chuť znamená zvýšit svoji spokojenost a radost ze života.

zdokonalit se

Zdokonalit se znamená rozvíjet své schopnosti, dovednosti a znalosti, aby člověk dosáhl lepšího výkonu.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že se zhorší nebo se změní na nežádoucí stav.

poškodit <co>

Poškodit: učinit něco nefunkčním nebo ztratit jakoukoli kvalitu.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

polámat se

Polámat se znamená roztrhnout nebo přerušit cosi trvale, např. vazby, vztahy, názory, pravidla nebo předpisy.

zlepšit se

Zlepšit se znamená zdokonalovat své schopnosti a dovednosti a zvyšovat svou úroveň v oblasti, kterou člověk dělá.

opatřit si (auto)

Koupit si auto.

zlepšit se (zrak)

Zlepšit se znamená dosáhnout vyšší úrovně ve vidění, ať už přirozeně nebo díky lékařské pomoci.

zlepšit se (úroveň)

Zlepšit se znamená dosáhnout vyšší úrovně v daném tématu nebo dovednosti.

obnovit <co>

Obnovit: znovu získat nebo obnovit původní stav.

zlepšit (text)

Zlepšit: zvýšit kvalitu nebo efektivitu, uspokojit více lidí.

poškodit se

Ublížit si, způsobit si újmu, zranění nebo jinou škodu.

řídit auto

Řídit auto znamená ovládat a řídit auto po silnici, dodržovat pravidla silničního provozu a zodpovídat se za bezpečnost sebe i ostatních.

vylepšit <co>

Změnit tak, aby bylo lepší nebo výhodnější.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.