Facebook

Opravit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu opravit.

Význam: Opravit znamená opravovat chyby, závady nebo nedostatky a vracet věci do původního stavu.

spravit (auto)

Opravit auto, odstranit závady a problémy, obnovit jeho funkčnost a výkon.

obnovit

Obnovit znamená opětovně zprovoznit, obnovit stav před původním poškozením nebo narušením.

upravit

Upravit znamená přizpůsobit, přeformátovat nebo změnit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám.

zlepšit

Zlepšit znamená zvýšit kvalitu, výkon, funkci nebo schopnost něčeho.

vylepšit

Zlepšit nebo udělat něco lépe, než to bylo dříve; zvýšit kvalitu nebo účinnost.

zdokonalit

Zlepšit, udělat lépe, dosáhnout vyšší úrovně.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

pokazit

Pokazit znamená udělat něco špatně nebo poškodit či znehodnotit.

polámat

Polámat znamená roztříštit nebo zlomit, zpravidla fyzicky.

poškodit

Způsobit škodu, nebo ublížit něčemu, nebo někomu.

Podobná synonyma

polámat se (auto)

Polámat se (auto) znamená, že se auto natolik poškodilo, že je nespolehlivé a nehodí se k dalšímu použití.

zlepšit stav

Zlepšit stav znamená dosáhnout lepšího výsledku, zlepšit podmínky a zmírnit problémy.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

zdokonalit <co>

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo stav čeho.

pokazit se

Zkazit se; nezdařit se, neuspět, selhat.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

zlepšit (text)

Zlepšit: zvýšit kvalitu nebo efektivitu, uspokojit více lidí.

zlepšit (obchod)

Zlepšení obchodu znamená přijmout kroky k zvýšení jeho výkonu a efektivity, aby byly splněny finanční cíle, zákaznická spokojenost a tržní podíl.

zlepšit se

Zlepšit se znamená zdokonalovat své schopnosti a dovednosti a zvyšovat svou úroveň v oblasti, kterou člověk dělá.

obnovit (stavbu)

Obnovit stavbu znamená obnovit nebo opravit stávající stavbu a vrátit ji do jejího původního stavu.

pokazit (dítě)

Pokazit znamená udělat chybu nebo udělat něco špatně, zneužít nebo poškodit dítě.

polámat se

Polámat se znamená dopustit se násilného porušení tělesné integrity věci, člověka nebo zvířete.

pokazit (vztahy)

Pokazit vztahy znamená poškodit je, zhoršit je nebo je zničit.

pokazit <co>

Pokazit: způsobit problém nebo škodu; poškodit nebo znehodnotit.

obnovit (zrak)

Obnovit zrak znamená obnovit schopnost vidět nebo zlepšit vidění.

odtáhnout (auto)

Odtáhnout auto znamená pomocí vyhrazeného nářadí, jako je naviják, vytáhnout auto z místa, kde je uvízlé.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

spravit se

Spravit se znamená vyřešit nějakou situaci, zvládnout ji a najít řešení.

chatrné auto

Chatrné auto je auto s velmi špatným stavem, které je staré a opotřebené, nebo je nefunkční.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

vylepšit <co>

Změnit tak, aby bylo lepší nebo výhodnější.

poškodit se

Ublížit si nebo způsobit si úraz nebo zranění.