Facebook

Pokazit se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pokazit se.

Význam: Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

poškodit se

Poškodit se znamená způsobit si škodu nebo ublížit.

zkazit se

Zkazit se znamená udělat chybu nebo provést něco, co se nejeví jako správné.

polámat se (auto)

Polámat se (auto) znamená, že se auto natolik poškodilo, že je nespolehlivé a nehodí se k dalšímu použití.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se stane horším, obvykle se zhorší vlhkost, teplota nebo oblačnost.

pohoršit se

Hodnotit něčí čin nebo slova jako nevhodné, odmítavě až znechuceně.

spravit se

Zlepšit se, dosáhnout úspěchu, zvládnout situaci, obnovit se a získat novou energii.

zlepšit se

Zlepšit se znamená zdokonalovat své schopnosti a dovednosti a zvyšovat svou úroveň v oblasti, kterou člověk dělá.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

porouchat se

Porouchat se znamená selhat, zkazit se, poškodit se nebo se rozbít.

polámat se

Polámat se znamená dopustit se násilného porušení tělesné integrity věci, člověka nebo zvířete.

Podobná synonyma

auto

Auto je motorizované vozidlo, které slouží k přepravě osob a jehož pohyb je řízen řidičem.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

zlepšit

Zlepšit znamená vylepšit něco nebo někoho, zvýšit jeho výkon, úroveň nebo kvalitu.

porušit

Porušit znamená jednat proti pravidlům nebo zákonům, ignorovat je nebo je zneužívat.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

zlepšit (poměry)

Zlepšit znamená vyřešit problémy a změnit situaci k lepšímu.

poškodit

Ublížit nebo poškodit; způsobit škodu nebo zranění; zničit nebo znehodnotit.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

polámat

Polámat znamená roztříštit nebo zlomit, zpravidla fyzicky.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

zlepšit (text)

Zlepšit: zvýšit kvalitu nebo efektivitu, uspokojit více lidí.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

spravit

Opravit, udělat správně; vyřešit problém; změnit na lepší stav; zlepšit.

poškodit (sirotka)

Poškodit: učinit něco, co poškozuje nebo ohrožuje zdraví, majetek nebo dobré jméno někoho.

pohoršit <co>

Učinit někoho znechuceným nebo rozhorčeným; znepokojit; zděsit.

troubit (auto)

Troubit (auto) znamená používat horní klakson k vyjádření nebo upozornění na přítomnost vozidla.

porouchat

Porouchat znamená poškodit nebo opravit něco tak, aby to nefungovalo.