Facebook

Pokazit se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pokazit se.

Význam: Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

poškodit se

Poškodit se znamená způsobit si škodu nebo ublížit.

zkazit se

Zkazit se znamená udělat chybu nebo provést něco, co se nejeví jako správné.

polámat se (auto)

Polámat se (auto) znamená, že se auto natolik poškodilo, že je nespolehlivé a nehodí se k dalšímu použití.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se stane horším, obvykle se zhorší vlhkost, teplota nebo oblačnost.

pohoršit se

Hodnotit něčí čin nebo slova jako nevhodné, odmítavě až znechuceně.

spravit se

Zlepšit se, dosáhnout úspěchu, zvládnout situaci, obnovit se a získat novou energii.

zlepšit se

Zlepšit se znamená zdokonalovat své schopnosti a dovednosti a zvyšovat svou úroveň v oblasti, kterou člověk dělá.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

porouchat se

Porouchat se znamená selhat, zkazit se, poškodit se nebo se rozbít.

polámat se

Polámat se znamená dopustit se násilného porušení tělesné integrity věci, člověka nebo zvířete.

Podobná synonyma

převrátit (auto)

Převrátit auto znamená otočit jeho pozici o 180 stupňů tak, aby se auto nacházelo v opačném směru.

zlepšit

Zlepšit znamená vylepšit, udělat něco lépe nebo efektivněji.

pohoršit

Pohoršit znamená způsobit někomu nepříjemný nebo špatný pocit, znechucení nebo rozčarování.

zkazit

Zkazit znamená činit něco špatně, být neúspěšný, zničit nebo poškodit.

pohoršit <co>

Učinit někoho znechuceným nebo rozhorčeným; znepokojit; zděsit.

poškodit

Poškodit znamená ublížit, způsobit škodu, ohrozit nebo zničit.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

polámat

Polámat znamená roztrhat nebo rozbít něco na kousky nebo na menší části.

zhoršit

Zhoršit znamená způsobit, že se něco stane horším, klesá kvalita nebo se stav zhoršuje.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

mít velkou spotřebu (auto)

Mít velkou spotřebu v automobilu znamená mít auto s velkým množstvím paliva, které je potřeba k provozu.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.

auto

Auto je motorizované vozidlo, které slouží k přepravě osob a jehož pohyb je řízen řidičem.

troubit (auto)

Troubit (auto) znamená používat horní klakson k vyjádření nebo upozornění na přítomnost vozidla.

vyjasnit se (počasí)

Vyjasnit se znamená, že se počasí zlepší a obloha se ukáže jasná.

zkazit <co>

Zkazit znamená pokazit, poškodit nebo zhoršit jakýkoli objekt, činnost nebo situaci.

deštivý (počasí)

Deštivé počasí je zatažené, s vytrvalým déšťem nebo přeháňkami. Déšť může být mírný nebo silný a obvykle je doprovázen silným větrem.

zhoršit se

Zhoršit se znamená poklesnout ve svém stavu, činnosti nebo schopnostech.

porouchat

Porouchat znamená pokazit, zničit, rozbít nebo odstranit funkčnost něčeho.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

porušit (zákon)

Porušit znamená přestat dodržovat zákon nebo jiné pravidlo.

převrátit (auto na střechu)

Obrátit auto tak, že jeho střecha je nahoře.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.