Facebook

Zkorigovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zkorigovat.

Význam: Zkorigovat znamená upravit něco, aby bylo v souladu s požadavky a normami.

opravit <co>

Opravit: vrátit do původního stavu, napravit škodu nebo nedostatek.

upravit

Upravit znamená přizpůsobit, změnit nebo přestavět něco, aby vyhovovalo daným podmínkám.

udělat korekturu

Provést kontrolu textu z hlediska pravopisu, interpunkce a stylistiky.

Podobná synonyma

opravit co

Opravit: udělat nebo provést úpravy nebo změny něčeho, aby bylo správné nebo fungovalo lépe.

udělat úpadek

Úpadek je velký pokles nebo úbytek čeho. Může to být například finanční situace, pracovní výkon nebo zdraví.

udělat pauzu

Udělat pauzu znamená na určitou dobu se odmlčet a uvolnit mysl, aby se mohla znovu naladit a obnovit energii.

udělat (zápis)

Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

opravit

Opravit znamená opravit něco, co je poškozené nebo nefunkční, aby bylo znovu funkční.

udělat

Udělat: použít sílu nebo schopnost k přípravě nebo vytvoření něčeho; provést, uskutečnit, realizovat.

udělat obličej

Vyjádřit nezájem, nelibost či nedůvěru výrazem obličeje, obyčejně ve formě úšklebku.

udělat kariéru

Postoupit v kariéře, dosáhnout profesionálního úspěchu a získat zaměstnání v oboru, ve kterém člověk usiluje o vysoké postavení.

udělat (rukama)

Vytvářet, stavět, opravovat nebo manipulovat s použitím rukou.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

upravit vlasy

Upravit vlasy znamená stříhat, fénovat, barvit, vlnit, kadeřnit nebo jinak stylizovat, aby vypadaly lépe.

udělat (hloupost)

Udělat (hloupost): udělat něco nepromyšleného, neužitečného nebo špatného.

udělat <co>

Provést, realizovat nebo uskutečnit danou činnost.

upravit (finance)

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

udělat si

Uskutečnit si svůj sen, zařídit si věci, dát do pořádku, obstarat něco, co si přejete.

opravit (text)

Opravit: odstranit chyby a nedostatky, obnovit správnou funkčnost.

udělat (službu)

Udělat službu: provést něco pro ostatní, obětovat čas nebo úsilí, aby jim bylo užitečné.

udělat se

Udělat se: odchýlit se od správného jednání, obecně provést špatnou nebo nevhodnou akci.

upravit <co>

Změnit nebo vylepšit tak, aby vyhovovalo určitým požadavkům.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.