Facebook

Přitahovat <co koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přitahovat <co koho>.

Význam: Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

poutat

Poutat znamená vázat, zajistit nebo zadržet něco nebo někoho.

lákat

Lákat: přitahovat, přesvědčovat někoho o čemkoli nebo o něčem; vyvolat zájem.

svádět

Svádět = využívat různých prostředků k tomu, aby člověk dokázal přesvědčit druhého k činu, který by sám neudělal.

Podobná synonyma

poutat <koho co>

Poutat znamená uvázat nebo připoutat někoho nebo něco, aby bylo zajištěno, že se zůstane na místě.

lákat (diváky)

Lákat znamená přitahovat pozornost a zájem diváků.

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

lákat <koho>

Lákat znamená přitahovat něco/někoho příjemnými slovy nebo jinými prostředky, aby se přiblížilo určitému cíli.

poutat se

Poutat se znamená vázat se, zavázat se, uzavřít smlouvu či dohodu; být vázán něčím, čemu se nelze vyhnout.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

svádět (mládež)

Svádění je proces, při kterém se mladí lidé snaží přesvědčit ostatní k učinění něčeho, co nechtějí.

svádět (k povstání)

Povzbuzovat, aby se k něčemu připojili; vybízet k vzpourě nebo vzpouře.