Facebook

Podstrčit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu podstrčit <co komu>.

Význam: Podstrčit znamená podat (něco komu), nechat si podstrčit nebo někomu podstrčit (něco).

nasadit (náhubek)

Nasadit (náhubek) znamená připojit náhubek k psímu krku nebo jinému zvířeti, aby se omezily jeho pohyby.

nasunout <co na co>

Nasunout: zasunout (něco) do něčeho; např. narukovák do rukávu, kartu do čtečky.

navléci

Navléci znamená obléci něco na něco jiného, například oblečení na tělo.

nastavit (nohu)

Nastavit nohu znamená dát nohu do správné polohy, aby byla stabilní a umožnila pohyb.

nalíčit

Nalíčit se znamená nanést make-up, aby se zdůraznil vzhled a vyjádřily se osobní preference.

nastražit

Nastražit znamená připravit, předcházet nebo být ve střehu na něco, co může nastat.

zaměnit (podvodně)

Zaměnit: vyměnit něco jiného za něco jiného, často podvodně.

Podobná synonyma

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

zaměnit

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou, změnit něco na něco jiného.

nastavit

Nastavit znamená naladit, nastavit něco na požadovanou hodnotu nebo polohu, například nastavit nástroj, nastavit parametry, atd.

nasunout

Přitlačit nebo přivést něco dovnitř, vložit.

nastražit <co na koho>

Nastražit - připravit past nebo jiné zařízení na lov nebo na chytání něčeho.

zvrtnout (nohu)

Zvrtnout nohu znamená ohnout ji přibližně do úhlu 90° a dostat se do nepřirozené pozice.

nalíčit <co na koho>

Nalíčení je způsob, jak se zvýraznit přirozený vzhled pomocí kosmetiky, aby vynikl a byl zdůrazněn.

nasadit

Nasadit znamená umístit něco do požadované polohy, např. nábytek, nebo něco upevnit.

nastražit (chytře)

Připravit nebo zorganizovat něco, aby se dosáhlo očekávaného cíle.

zaměnit <co s čím>

Zaměnit znamená nahradit jedno slovo, číslo nebo předmět jiným.

nastavit (nit)

Nastavit (nit): zafixovat nit na konkrétní délku a napětí; zajišťuje správné napnutí materiálu.

nastražit (jed)

Nastražit = připravit si něco (návnadu, past apod.) aby se zachytil žádoucí úlovek.

zaměnit (čísla)

Zaměnit znamená vyměnit jeden předmět nebo číslo za jiný.

nastavit (tvář slunci)

Smířit se s něčím a přijmout to.

nasadit <co na co>

Nasadit znamená připevnit nebo přivést něco na jiný předmět nebo osobu.

nasadit (do boje)

Poslat ozbrojenou jednotku do boje, aby zastavila nepřítele.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nastavit <co>

Nastavit: definovat nebo upravit něco tak, aby odpovídalo požadavkům nebo potřebám.

nastražit (léčku)

Nastražit (léčku) znamená nastavit past nebo něco jiného pro získání informací nebo pro zadržení něčeho.

navléci (prádlo)

Navléci znamená zasunout ruce do rukávů, nebo obléci si nějaké oblečení.