Facebook

Podstrčit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu podstrčit <co komu>.

Význam: Podstrčit znamená podat (něco komu), nechat si podstrčit nebo někomu podstrčit (něco).

nasadit (náhubek)

Nasadit (náhubek) znamená připojit náhubek k psímu krku nebo jinému zvířeti, aby se omezily jeho pohyby.

nasunout <co na co>

Nasunout: zasunout (něco) do něčeho; např. narukovák do rukávu, kartu do čtečky.

navléci

Navléci znamená obléci něco na něco jiného, například oblečení na tělo.

nastavit (nohu)

Nastavit nohu znamená dát nohu do správné polohy, aby byla stabilní a umožnila pohyb.

nalíčit

Nalíčit se znamená nanést make-up, aby se zdůraznil vzhled a vyjádřily se osobní preference.

nastražit

Nastražit znamená připravit, předcházet nebo být ve střehu na něco, co může nastat.

zaměnit (podvodně)

Zaměnit: vyměnit něco jiného za něco jiného, často podvodně.

Podobná synonyma

zaměnit

Zaměnit: vyměnit jednu věc nebo osobu za jinou.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

nalíčit <co na koho>

Nalíčení je způsob, jak se zvýraznit přirozený vzhled pomocí kosmetiky, aby vynikl a byl zdůrazněn.

nastražit <co na koho>

Nastražit - připravit past nebo jiné zařízení na lov nebo na chytání něčeho.

nastražit (léčku)

Nastražit (léčku) znamená nastavit past nebo něco jiného pro získání informací nebo pro zadržení něčeho.

nastavit

Nastavit znamená nastavit, nastavit nebo nastavit něco (např. Nastavení, úroveň, parametr atd.) Do požadovaného stavu nebo pozice.

navléci <co>

Navléci znamená obléci si něco, zapnout si to, připnout si to.

nasadit

Nasadit znamená uvést něco do provozu nebo začít s něčím.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

zaměnit <co s čím>

Zaměnit znamená nahradit jedno slovo, číslo nebo předmět jiným.

navléci (prádlo)

Navléci znamená zasunout ruce do rukávů, nebo obléci si nějaké oblečení.

nasadit <co na co>

Nasadit znamená připevnit nebo přivést něco na jiný předmět nebo osobu.

nastavit (tvář slunci)

Smířit se s něčím a přijmout to.

nastražit (jed)

Nastražit = připravit si něco (návnadu, past apod.) aby se zachytil žádoucí úlovek.

nasunout

Přitlačit nebo přivést něco dovnitř, vložit.

nastavit (nit)

Nastavit (nit): zafixovat nit na konkrétní délku a napětí; zajišťuje správné napnutí materiálu.

zaměnit (tajně)

Vyměnit, předat nebo obměnit něco za něco jiného, aniž by to bylo veřejně známé.

nalíčit (past)

Nalíčit se znamená nanést make-up, aby se zvýraznilo krásné rysy obličeje.

zvrtnout (nohu)

Zvrtnout nohu znamená ohnout ji přibližně do úhlu 90° a dostat se do nepřirozené pozice.