Facebook

Citově vyčerpaný - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu citově vyčerpaný.

Význam: Citové vyčerpání je stav psychické únavy, který může vyplývat z náročných emocionálních situací.

zhaslý

Zhaslý označuje stav, kdy je něco nečinné, bez světla nebo ukončené.

uhaslý

Uhaslý znamená přerušený, zastavený nebo ukončený; obvykle užívané k popisu přerušení nebo zastavení ohně nebo jiného procesu.

neaktivní (sopka)

Neaktivní sopka je sopka, která již delší dobu nevykazuje žádné aktivity, jako jsou erupce, sesuvy lávy nebo tvorba kouře.

Podobná synonyma

neaktivní (chemicky)

Neaktivní se v chemii označuje jako látka, která nereaguje nebo je nečinná.

sopka

Vysoce aktivní sopka je geologická formace s vyvřelou magmou, která se uvolňuje přes štěrbiny do atmosféry.

neaktivní

Neaktivní znamená pasivní, nečinný nebo bezčinný; nezapojený do aktivity, nebo nerealizovaný.

být v klidu (sopka)

Být v klidu znamená zůstávat klidný a nevzrušený, i když se děje něco nečekaného nebo stresujícího.