Facebook

Očista - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu očista.

Význam: Čištění fyzického, psychického, emočního a duchovního těla za účelem odstranění negativních vlivů a získání čistoty.

čištění

Čištění je proces čištění, udržování a údržby míst, předmětů a prostředí, aby byly čisté a bezpečné.

katarze

Katarze je psychologický proces, který vede k úlevě nebo odpuštění z traumatických událostí prostřednictvím smíření a vyrovnání.

rozhřešení

Rozhřešení je událost, při které se vyřeší nějaký problém nebo konflikt.

odpuštění

Odpuštění je proces osvobození od zodpovědnosti za něčí chyby nebo křivdy a jejich uvedení do původního stavu.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

ordálie

Ordálie je soudní procedura, ve které je obviněný požádán, aby dokázal svou nevinu provedením nějakého podivného nebo nebezpečného úkolu.

Podobná synonyma

přízeň (Boží)

Boží přízeň je milosrdné zacházení Boha s člověkem a jeho ochrana před zlem.

soud

Soud je orgán veřejné moci, který má pravomoc rozhodovat o sporech mezi jednotlivci nebo institucemi.

Boží

Boží je termín pro označení Boha, nejvyššího a všemohoucího bytí, které je zdrojem všeho dobra, moudrosti a lásky.

dát rozhřešení

Rozhřešení je odpověď nebo řešení, které ukončí nebo zmírní břemeno nebo odpovědnost.

Slovo Boží

Slovo Boží je posvátné Písmo, které je zdrojem víry, naděje a lásky pro všechny, kteří v něj věří.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

odpuštění (trestu)

Odpuštění trestu je proces, kterým se snižuje nebo zrušuje trest za zločin.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

boží zahrada

Boží zahrada je biblický symbol pro místo, kde člověk prožívá blízkost a spojení s Bohem a je obklopen požehnáními a radostí.