Facebook

Obhlédnout - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu obhlédnout.

Význam: Prohlédnout něco detailně, aby se zjistila skutečná podstata.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

Podobná synonyma

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

utkvět (pohledem)

Zůstat v mysli jako silný a dlouhotrvající dojem.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: zapomenout pozorností nebo vědomím opomenout, nevidět.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout nebo něco zahalit, ovládat nebo chápat něco ve velkém měřítku.

porozhlédnout se (po městě)

Prozkoumat město a projít se po něm, získat o něm co nejvíce informací.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.