Facebook

Obhlédnout - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu obhlédnout.

Význam: Prohlédnout něco detailně, aby se zjistila skutečná podstata.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená nevšimnout si něčeho nebo nepřihlédnout k něčemu, čímž se člověk dopouští chyby.

rozhlédnout se

Rozhlédnout se znamená ohlédnout se kolem sebe, aby člověk viděl, co se děje v jeho okolí.

obkouknout

Ohlédnout se; prohlédnout si něco, aby se zjistilo, jak to vypadá nebo funguje.

Podobná synonyma

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: opomíjet, vynechat, nevšímat si.

utkvět (pohledem)

Zůstat v mysli jako silný a dlouhotrvající dojem.

porozhlédnout se (po městě)

Prozkoumat město a projít se po něm, získat o něm co nejvíce informací.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.