Facebook

Načerpat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu načerpat.

Význam: Načerpat: vzít si zdroje, energii, inspiraci nebo informaci; získat pozitivní zkušenost.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

zaplést <co do čeho>

Zaplést znamená dát dohromady něco, čeho výsledkem je nepřetržitý, složitý vztah.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

uvolňovat (energii)

Uvolňování energie znamená používat ji k práci nebo ji transformovat do jiných forem.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

zbavit se <čeho>

Vyhnout se, osvobodit se, zbavit se čeho/čeho.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

napustit (vodu)

Napustit znamená naplnit nějakou nádobu či přístroj vodou.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: naléhat na někoho, aby se přiměl splnit požadavek.