Facebook

Modlit se <ke komu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu modlit se <ke komu>.

Význam: Modlit se znamená projevovat úctu nebo prosit o pomoc k někomu nebo něčemu, obvykle k bohu.

žádat (pokorně)

Žádat: prosit s úctou o něco.

dožadovat se

Žádat něco s nadějí na uspokojení svých požadavků.

žadonit

Žadonit znamená prosit o něco s naléhavostí, zdůrazněně, často s trvalou opakování prosby.

škemrat

Vypínat a prosit o něco většího než je oprávněné, jako například odměny nebo výhody.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

Podobná synonyma

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát na jeho potřeby a potěšit jej.

obejít <koho>

Obejít se znamená vyhnout se něčímu nebo něčemu, obcházet, zdržet se.

usmrtit <koho> (bodnutím)

Usmrtit znamená způsobit smrt bodnutím.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

hostit <koho>

Hostit znamená udělat něčím hostě pohodlným a řídit jejich návštěvu. To může zahrnovat pohostit je, udělat pro ně příjemný prostor, pomoci jim s jakýmikoli potřebami a ujistit se, že jsou v pohodě.

poslat <koho kam>

Poslat: posunout člověka/věc z jednoho místa na druhé; přepravit.

ohodnotit <koho n. co>

Vystavit hodnocení, posoudit, analyzovat a vyhodnotit kvalitu či výsledek něčeho/někoho.

udávat <koho>

Udávat: představovat někoho jako příklad, odhalovat jeho zločiny, činy nebo chování.

plést si <koho s kým>

Plést si znamená, že se omylem pletou osoby, události nebo věci.

předcházet si <koho>

Předcházet si někoho znamená přijímat opatření, která jsou zaměřena na ochranu tohoto člověka před možnou újmou nebo škodou.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělit někomu určité informace nebo znalosti o něčem.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

představovat <koho>

Představovat znamená ukázat, představit někoho nebo něco ostatním lidem.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléknout člověka do ozdobného oblečení pro slavnostní příležitost.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést, učit a pomáhat osobě růst a dosáhnout plného potenciálu.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.