Facebook

Lokalizovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu lokalizovat <koho n. co>.

Význam: Lokalizovat znamená určit polohu něčeho nebo určit, kde se něco nachází.

dát <co kam>

Dát znamená přenést něco na jiné místo nebo do rukou někoho jiného.

postavit

Postavit: vybudovat, vytvořit, uspořádat nebo vystavět něco fyzického.

položit

Položit znamená umístit něco na určité místo, nebo položit otázku.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

zařadit

Zařadit znamená uložit do určité skupiny nebo kategorie; zařadit něco znamená přiřadit něco dalšího.

instalovat <co kde>

Instalovat znamená nainstalovat software nebo hardware do počítače nebo jiného zařízení.

Podobná synonyma

zařadit <co kam>

Zařadit znamená uložit nebo umístit něco k určitému místu či skupině.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

usadit

Usadit se znamená trvale se nastěhovat nebo přestěhovat do nového místa, například bydliště.

místo

Místo je místo nebo oblast, kde se odehrává nebo se očekává určité akce, události, činnosti nebo lidé.

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

postavit se

Postavit se: stát si za svým názorem a bránit svá práva nebo to, co je správné.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

položit dlažbu

Položit dlažbu znamená položit kostky, dílce nebo plátky dlaždic na podklad.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

postavit do řady

Uspořádat nebo uspořádáním do pořadí, aby se dosažení cílů bylo snazší.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

vykázat

Vykázat znamená vyloučit, vyhostit, vyhnat nebo propustit.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

zařadit (jinam)

Přesunout něčeho nebo někoho do jiného místa nebo do jiné kategorie.

postavit (pomník)

Vybudovat, nainstalovat, vystavět, vyrobit pomník.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

položit <co kam> (omylem)

Položit znamená umístit nebo dát něco na určené místo.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

instalovat

Instalovat znamená nainstalovat software nebo aplikace do počítače, aby byly funkční.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.