Facebook

Vytrhnout <koho> (z prostředí) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vytrhnout <koho> (z prostředí).

Význam: Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

odstranit <co>

Odstranit: odebrat, zrušit, zbavit se.

zničit

Zničit: zcela zničit, zničit dokonale, rozrušit nebo zničit.

vyhladit

Vyhladit znamená odstranit všechny nerovnosti nebo nerovnosti, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

Podobná synonyma

odstranit

Odstranit: odstranit či odstranit co nejvíce, aby se uvolnila cesta k cíli.

zničit se

Zničit se znamená úmyslně se zbavit života nebo způsobit si fyzické nebo psychické újmu.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

odstranit (z funkce)

Odstranit znamená úplně odstranit, zrušit nebo zbavit se něčeho.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

trháním odstranit (zuby)

Trháním zubů se rozumí jejich odstranění pomocí lékařských nástrojů.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

odstranit (vládu)

Odstranit vládu znamená ukončit její mocenskou pozici a zbavit ji pravomoci.

zničit <co>

Zničit: přivodit úplné a trvalé zničení, zničení, zničit, zcela zničit.

odstranit (víko)

Odebrat, uvolnit, sundat, zbavit se.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

odstranit (z paměti)

Vymazat z paměti, odstranit, eliminovat.

zničit (závit)

Zničit závit znamená odstranit požadovanou geometrii závitu.

vyhladit z paměti <co>

Vymazat z paměti, zapomenout.

odstranit (stopy)

Odstranit znamená odstranit stopy, tedy všechny zbytky nebo dokonce zcela zničit.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.