Facebook

Vytrhnout <koho> (z prostředí) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vytrhnout <koho> (z prostředí).

Význam: Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

odstranit <co>

Odstranit: odebrat, zrušit, zbavit se.

zničit

Zničit: zcela zničit, zničit dokonale, rozrušit nebo zničit.

vyhladit

Vyhladit znamená odstranit všechny nerovnosti nebo nerovnosti, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

Podobná synonyma

odstranit (víko)

Odebrat, uvolnit, sundat, zbavit se.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

zničit (závit)

Zničit závit znamená odstranit požadovanou geometrii závitu.

odstranit <co> (kousáním)

Odstranit (kousáním) znamená odstranit ho tím, že se do něj zakousnete.

odstranit (z funkce)

Odstranit znamená úplně odstranit, zrušit nebo zbavit se něčeho.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

odstranit

Odstranit = odstranit něco fyzicky nebo mentálně, odstranit nebo snížit něco.

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

zničit <co>

Zničit: přivodit úplné a trvalé zničení, zničení, zničit, zcela zničit.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

odstranit <koho>

Odstranit: odstranit/odstranit/odejmout/vymazat/zrušit (člověka/věc).

zničit (ponožky)

Zničit: roztrhat, poškodit nebo zničit nevratně.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

odstranit (vládu)

Odstranit vládu znamená ukončit její mocenskou pozici a zbavit ji pravomoci.

trháním odstranit (zuby)

Trháním zubů se rozumí jejich odstranění pomocí lékařských nástrojů.

odstranit (fouknutím)

Odstranit fouknutím znamená odstranit něco pomocí proudění vzduchu, například pomocí vysavače nebo foukání.

odstranit (z paměti)

Vymazat z paměti, odstranit, eliminovat.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

odstranit (důkazy)

Odebrat, zničit nebo odstranit všechny důkazy.

odstranit (stopy)

Odstranit znamená odstranit stopy, tedy všechny zbytky nebo dokonce zcela zničit.