Facebook

Napodobovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu napodobovat <koho n. co>.

Význam: Napodobovat znamená imitovat činy, projevy, vlastnosti druhých osob nebo věcí.

imitovat

Imitovat znamená napodobit něčí chování nebo činnost.

rozmnožovat <co>

Rozmnožovat znamená množit nebo zvyšovat počet, početní velikost nebo sílu něčeho.

xeroxovat

Xeroxovat znamená použít kopírovací stroj ke kopírování dokumentu.

obkreslovat <co>

Obkreslovat znamená vytvořit či zobrazit danou věc kresbou nebo jiným technickým způsobem.

opisovat

Opisovat znamená popsat podrobně nějakou věc nebo situaci, aby čtenáři měli jasnou představu, jak něco vypadá, což je často důležité pro pochopení.

Podobná synonyma

rozmnožovat

Rozmnožovat znamená zvětšovat počet organismů stejného druhu, často také šíření jejich genetických vlastností.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

rozmnožovat (obraz)

Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

rozmnožovat se

Proces tvoření nových jedinců stejného druhu, který je způsoben sexuálním nebo asexuálním rozmnožováním.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.