Facebook

Napodobovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu napodobovat <koho n. co>.

Význam: Napodobovat znamená imitovat činy, projevy, vlastnosti druhých osob nebo věcí.

imitovat

Imitovat znamená napodobit něčí chování nebo činnost.

rozmnožovat <co>

Rozmnožovat znamená množit nebo zvyšovat počet, početní velikost nebo sílu něčeho.

xeroxovat

Xeroxovat znamená použít kopírovací stroj ke kopírování dokumentu.

obkreslovat <co>

Obkreslovat znamená vytvořit či zobrazit danou věc kresbou nebo jiným technickým způsobem.

opisovat

Opisovat znamená popsat podrobně nějakou věc nebo situaci, aby čtenáři měli jasnou představu, jak něco vypadá, což je často důležité pro pochopení.

Podobná synonyma

rozmnožovat se

Rozmnožovat se = množit se, rozmnožovat potomky, tj. dělit se, mít potomky.

rozmnožovat

Rozmnožovat znamená dělit na části nebo množit, zvyšovat počet.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

rozmnožovat (obraz)

Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.