Facebook

Vyndat <co z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyndat <co z čeho>.

Význam: Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

vykopat <co>

Vykopat: fyzicky odstranit zemina nebo jiného materiálu pomocí nástrojů nebo mechanických prostředků.

dobýt

Dobýt znamená získat, obsadit, dobýt či nastolit svou moc nad něčím nebo někým.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

dopracovat se

Dopracovat se znamená dosáhnout cíle nebo dokončit úkol nebo projekt; být úspěšný, dokončit všechny detaily nebo práci.

vynutit <co>

Použít sílu nebo vyvinout nátlak k donucení někoho konat.

vymoci

Vymoci znamená dosáhnout násilím nebo nátlakem něčeho, co by bylo obtížné získat jiným způsobem.

vyhrabat <co kde>

Vyhrabat znamená najít nebo získat něco, co je schované nebo zakopané.

Podobná synonyma

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

dotknout se <čeho>

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat čeho/čeho a zároveň se s ním vyrovnat.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

vynutit

Vynutit: nutit někoho, aby učinil něco, co by jinak neudělal.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: dostat se dovnitř, začlenit se.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

vykopat (pařez)

Vykopat pařez znamená odstranit kořenovou část stromu odstraněním zeminy z jeho okolí.

týt <z čeho>

Týt je slangové slovo pro "ucpat" nebo "zastavit", obvykle používané ve vztahu k zastavení nějakého druhu chování.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

dožadovat se <čeho>

Požadovat si něco naléhavě; usilovně očekávat, žádat.