Facebook

Máma - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu máma.

Význam: Máma je osoba, kterou milujeme, která nás vychovává, chrání a pomáhá nám rozvíjet se.

matka

Matka je žena, která porodila a vychovává potomky. Je to symbol lásky, péče a oběti.

maminka

Maminka je milující, ochranitelská osoba, která se stará o její děti. Je jejich průvodcem a přítelem po celý život.

manželka

Manželka je žena, která je v manželství s mužem; je to partnerka a manželka, která je oddána věrnosti, lásce a úctě k manželovi.

žena

Žena je pohlavní bytost ženského rodu, ve všech kulturách a společnostech. Je zdrojem života, hluboké lásky a emocionálního zázemí.

mamina

Mamina je láskyplné označení pro matku, často používané dětmi.

mamka

Mamka je domácí oslovování pro matku, je to vyjádření lásky a úcty vůči milované ženě.

prs

Prs je zkratka pro prsní svaly, což jsou svaly, které se nacházejí v horní části trupu, a slouží k pohybu paží.

Podobná synonyma

další (žena)

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.

ctnostná (krásná) žena

Žena, která se odlišuje svou dobrou povahou, laskavostí, čestností a krásou.

nepřístupný (žena)

Nepřístupný: odmítající přijmout návrhy nebo prostředky otevření komunikace; lhostejný k potřebám nebo city druhých.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

žena (hezká)

Žena je silná, inteligentní, krásná osobnost, která je něžná, laskavá a hezká.

těhotná (žena)

Žena ve stavu březosti, který je charakterizovaný vývojem plodu v děloze.

tlustá žena

Žena s vyšším BMI, než je obvyklé ve společnosti přijímané standardy.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.

žena (vůbec)

Žena je obecný pojem pro všechny dospělé ženské osoby, včetně jejich charakteristik, vlastností a rolí ve společnosti.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

ošklivá žena (starší)

Žena staršího věku, která je fyzicky nevzhledná a často je i osobnostně nepříjemná.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

prodejná žena

Prodejná žena je žena, která má obecně dobrou znalost prodeje a je schopná být úspěšně zapojena do prodejních a obchodních aktivit.

žena (vznešená)

Žena je osoba, která je vznešená, silná a zodpovědná; má vůli, moudrost a sílu překonat všechny překážky.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

žena (vdaná)

Žena vdaná je žena, která je v manželství - je vděčná, loajální a oddaná svému partnerovi.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

žena (kus), ženská

Žena je pojem pro osobu obou pohlaví, která je typická svou schopností porodit děti a obecně vykonávat matriarchální funkce.

vnadný (žena)

Vnadný = krásný, půvabný, okouzlující; žena s přitažlivou a příjemnou osobností.

pracovitá žena

Pracovitá žena je osoba, která s úsilím a odhodláním přijímá výzvy, zlepšuje svůj život a přináší užitek do společnosti.

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

žena (hloupá)

Žena je živoucí bytost, obvykle s mnoha silnými charakterovými rysy a schopnostmi, které ji činí výjimečnou.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

(velká) tlustá žena

Žena s větší postavou.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

líná žena

Žena, která se vyhýbá fyzické i duševní činnosti a nechce se snažit.